R I N K I T O I M I N T A

Eläkeläiset ry Savon Aluejärjestö ry:n Ylä-Savon alueella toimivan ringin yhdistyksiä ovat Iisalmen-, Kiuruveden-, Vieremän-,Sonkajärven-,Lapinlahden- ja Keiteleen- Eläkeläiset ry yhdistykset. Rinki ei ole rekisteröity yhdistys, vaan toimii alueen yhdistysten yhteisenä vapaamuotoisena tomintana. Yhteisiä kokoontumisia on pari kertaa vuodessa. Tapaamisissa yhdistysten edustajat kertovat kunkin yhdistyksen toiminnasta, keskustellaan ja suunnitellaan tulevia tapahtumia. Ringin puheenjohtajana toimii Kalevi Tuovinen Sonkajärven yhdistyksestä.