R I N K I T O I M I N T A

Eläkeläiset ry Savon Aluejärjestö ry:n Ylä-Savon alueella toimivan ringin yhdistyksiä ovat Iisalmen-, Kiuruveden-, Vieremän-,Sonkajärven-,Lapinlahden- ja Keiteleen- Eläkeläiset ry yhdistykset. Rinki ei ole rekisteröity yhdistys, vaan toimii alueen yhdistysten yhteisenä vapaamuotoisena tomintana. Yhteisiä kokoontumisia on pari kertaa vuodessa. Tapaamisissa yhdistysten edustajat kertovat kunkin yhdistyksen toiminnasta, keskustellaan ja suunnitellaan tulevia tapahtumia. Ringin puheenjohtajana toimii Kalevi Tuovinen Sonkajärven yhdistyksestä.Ringin kokous pidettiin 7.9.2018 Rautavaaralla. Eläkeläiset ry Savon Aluejärjestön Ylä-Savon rinkiin kuuluvat Iisalmen, Keiteleen, Kiuruveden, Vieremän, Sotilausvälityskeskus vastaanottaa tilaukset ja yhdistelee taksimatkat ja välittää tilauksen autollenkajärven, Rautavaaran ja Lapinlahden yhdistykset. Yhdistyksen kokouksissa kuullaan yhdistysten toiminnasta ja suunnitellaan tulevia tapahtumia sekä käsitellään ajankohtaisia eläkeläisväestölle tärkeitä asioita.

Rautavaaran kokouksessa oli esillä mm:ssa Kela-taksipalvelut. Keskustelun jälkeen annettiin seuraava jukilausuma:

Kela maksaa matkakorvauksia terveydenhuoltoon tehdyistä matkoista. Taksimatkat korvataan 1.7.2018 alkaen ainoastaan silloin, kun matka on tilattu tilausvälityskeskukselta, joka on tehnyt Kelan kanssa suorakorvaussopimuksen. Tilausvälityskeskus vastaanottaa tilaukset ja yhdistelee taksimatkat ja välittää tilauksen autolla. Pohjois-Savon alueella palvelun suorittaa Pro-Keskus Oy, joka palvelee myös Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Lapin alueilla.

Kela-taksipalveluiden saannissa on ongelmia. Puhelujen läpimenossa on ollut pitkiä odotusaikoja ja taksien saapuminen ajallaan ei ole toteutunut. Pohjois-Savon kunnista on vaadittu Kelalta välittömästi toimia Kela-taksiauudistuksen aiheuttamien ongelmien korjaamiseksi. Kela tiedotaa, että puutteiden korjaamiseksi on neuvoteltu, reklamoitu ja annettu uhkasakkoja. Ongelmia edelleen on.

Eläkeläiset ry:n Ylä-Savon alueen yhdistykset käsittelivät kokouksessaan 7.9.2018 Rautavaaralla Kela-taksipalveluiden toimivuutta. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tavoitteena on yhdenvertaiset palvelut riippumatta asiakkaan asuinpaikasta, siksi palvelujen edellyttämän taksikuljetuksen toimivuus on todella merkittävä asia. Kokous vaatii, että palvelut tulee saada toimiviksi ja käytäntöjä tulee muuttaa toimivuuden parantamiseksi. Eläkeläiset ry:n tulee vaikuttaa järjestönä ja yhteistyössä Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n kanssa valtiovaltaan, että toimivuuden edellyttämä lainsäädäntö tukee aukottomasti palveluiden saatavuutta kaikkialla.

Kokous vetoaa myös kuntien vanhusneuvostoihin, että neuvostot kiinnittävät asiaan huomiota ja vaativat palveluiden toimivuuden korjaamsta.

Eläekeläiset ry Savon Aluejärjestö ry:n
Ykä-Savon alueen yhdistykset.

Kannanotto jaettu:
Eläkeläiset ry:lle
Ylä-Savon Sote-kuntayhtymän vanhusneuvostoille