K O K O U K S E T

Jäsenkokous

Kokoontuu sääntöjen mukaan kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokouksiin.

Kevätkokous käsittelee tili. ja toimintakertomukset. Syyskokous valitsee johtokunnan ja edustajat eri kokouksiin, sekä muut säännöissä määritellyt ja johtokunnan esittämät asiat.Iisalmen Eläkeläiset ry:n sääntömääräinen syyskokous keskiviikkona 20.11.2019 Iisalmen Työväentalolla.
Tervetuloa. Johtokunta


Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa johtokunta. Johtokunnassa on 10 varsinaista ja 5 varajäsentä. Johtokunta valitsee tarvittavat toimihenkilöt.

Seuraava johtonnan kokous on 28.10.2019 klo 11 Riistakatu 16 b.JÄSENTEN SYYSKOKOUS PIDETTIIN 24.10.2018

Jäsenkokouksen antama tiedotus:

Iisalmen Eläkeläiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin lokakuun 24 päivänä 2018. Käsiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2019, valittiin henkilöt eri tehtäviin. Johtokunnan valittiin Kaarina Korhonen ja varapuheenjohtajaksi valittiin Maila Aronen. Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin Anja Kyllönen, Anna Miettinen, Aimo Mursu, Kauko Ollikainen, Reino Puurunen, Liisa Rikkilä, Pirjo Rönkkö, Aino Tikkanen ja varajäseniksi Leena Hiltunen, Anja Kattainen, Elvi Kettunen, Elsa Mähönen, Taimi Nousiainen.

Tuleva vuosi on Eläkeläiset ry:llä 60 -vuotis juhlavuosi. Järjestö perustettiin Helsingissä 1959. Juhlavuoden valmistelu on aloitettu myös yhdistyksissä, järjestön kurssiohjelmissa juhlavuoden tapahtumat on huomioitu. Iisalmen Eläkeläiset ry osallistuu juhlavuden viettoon omassa toiminnassaan. Järjestetään jäsenistölle ja kaikille kiinnostuneille suunnattuja tapahtumia. Yhteislaulutilaisuus järjestetään tulevan kesän aikana tavoitteena saada mukaan jäsenistön lisäksi kaikkia laulusta kiinnostuneita. Juhlavuotta varten on valmistelussa juhlanäyttely tauluina, joita saadaan esille Iisalmessa. Tauluissa kerrotaan Eläkeläiset ry:n toiminnasta ja toiminnassa mukana olleista ihmisistä. Savon alueella kesäkuussa järjestetään Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Savon yhteinen tapahtuma Varkauden kaupungissa, ja se on kaikille avoin. Ohjelmassa on tapahtuma Varkauden torilla ja iltajuhla kylpylähotelli Kuntorannassa. Vuoden aikana järjestetään aluejärjestöissä, joita on 15, seminaari/keskustelutilaisuuksia, joissa on mukana asiantuntijoita alustajina ja keskusteluihin osallistujina. Savon alueella on ko. seminaari, paikka täsmentyy myöhemmin.
Juhlavuoden pääjuhla on 4.12.2019 Kulttuuritalolla Helsingissä.

Iisalmen Eläkeläiset ry
Jäsenten syyskokous
ELÄKELÄISET RY:N HALLINTO

Eläkeläiset ry:n toimielimet ovat edustajakokous, valtuusto ja hallitus. Edustajakokous pidetään kolmen vuoden välein. Se valitsee valtuuston ja hallituksen.
Eläkeläiset ry:n 20. edustajakokous pidettiin 28.-29.5.2018.
Eläkeläiset ry:n valtuustoon 2018-2021 valittiin jäseneksi Iisalmen Eläkeläiset ry:n jäsen Pirjo Rönkkö Savon alueelta.