K O K O U K S E T

Jäsenkokous

Kokoontuu sääntöjen mukaan kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokouksiin.

Kevätkokous käsittelee tili. ja toimintakertomukset. Syyskokous valitsee johtokunnan ja edustajat eri kokouksiin, sekä muut säännöissä määritellyt ja johtokunnan esittämät asiat.

Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa johtokunta. Johtokunnassa on 10 varsinaista ja 5 varajäsentä. Johtokunta valitsee tarvittavat toimihenkilöt.



Puheenjohtaja yhdistyksessä vaihtui. Kaarina Korhonen (vas.) seitsemän vuotta oltuaan puheenjohtjana luovutti puheenjohtajan nuijan Kirsti Puuruselle. Kirsti aloitti puheenjohtajana 2020 alusta.

IISALMEN ELÄKELÄISET RY:N SYYSKOKOUS 2019

Iisalmen Eläkeläiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin marraskuun 20 päivänä. Käsiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020, valittiin henkilöt eri tehtäviin. Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kirsti Puurunen, varapuheenjohtajaksi Maila Aronen. Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin Pirjo Huttunen, Kaarina Korhonen, Anna Miettinen, Aimo Mursu, Reino Puurunen, Liisa Rikkilä, Pirjo Rönkkö, Aino Tikkanen ja varajäseniksi Leena Hiltunen, Anja Kattainen, Elvi Kettunen, Seppo Rönkkö ja Anja Väätäinen.


Jäsenkunnan ja muunkin eläkeläisväestön sekä eri ikäryhmien välisen toiminnan kehittäminen ja lisääminen on toiminnan keskiössä. Tähän pyritään monimuotoisella kerhotoiminnalla, järjestämällä matkoja, retkiä, juhlatapahtumia, tansseja, osallistumalla kulttuuritapahtumiin. Edunvalvontaan osallistutaan yhteistyössä Iisalmen ikäihmisten neuvoston, Eläkeläiset ry:n keskus- ja aluejärjestön sekä eri kansalaisjärjestöjen kanssa. Koulutus on toimijoita aktivoivaa ja innostavaa, siihen on talousarviossa varauduttu. Jäsenistölle heti vuoden alussa lähetettävä kirje ja vuosimuistio kertovat toiminnasta. Jäsenille tuleva Eläkeläinen-lehti viestittää toiminnasta eri yhdistyksissä, edunvalvonnasta, ajankohtaisista asioista ja tapahtumista yhteiskunnassa. Iisalmen Eläkeläiset ry on perustettu 1963 ja on Eläkeläiset ry:n jäsenyhdistys.

Aloite
Päätettiin tehdä aloite Iisalmen kaupungin liittymiseksi Maailman terveysjärjestö WHO:n ikäystävällisten kuntien verkostoon. Aloite lähetettiin tiedoksi Iisalmen ikäihmisten neuvostolle toivomuksella, että neuvosto puoltaisi aloitetta.

Iisalmi 20.11.2019
Jäsenten syyskokous



Eläkeläiset ry:n valtuusto 2018-2021
Iisalmen Eläkeläiset ry:stä jäsenenä valtuustossa on Pirjo Rönkkö.

Eläkeläiset ry Savon Aluejärjestö ry
Aluejärjestön työvaliokunnan jäsenenä Iisalmen Eläkeläiset ry:stä on Maila Aronen ja varajäsenenä Reino Puurunen. Työvaliokunnan jäsenet valitaan vuosittain.