Yhdistyksen kevätkokous 30.3.2016

Iisalmen Eläkeläiset ry:n jäsenten kevätkokous
käsitteli sääntömääräisten asioiden lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden (sote) ja alueahallinnon uudistussuunnitelmaa. Suunnitelman mukaan palvelujen järjestämisvastuussa olisi 18 itsehallintoaluetta ja 15 sote-aluetta.

Vaaraantuuko kuntien demokraattinen vaikuttaminen ja kontrolli sote- ja itsenallintoalueiden uudistuksessa.
Uudistuksessa kuntien tehtäviä vähennetään ja siirretään sote- ja itsehallintoalueille.Samalla kuntien resursseissa tapahtunee muutosta. Jääkö kansalaisille kuntatasolla muuta vaikuttamisen mahdollisuutta kuin vaaleissa valita päättäjät. Kun uudistuksen tavoite on vahvasti taloudellinen, niin sosiaalinen ja tasa-arvonäkökulma voi äädä vähälle huomiolle. Kuinka saadaan kansalaisten kokemukset palveluista päättävien ja palveluja tuottavien tietoon. Mitä tapahtuu terveyden ja hyvinvoinnin edistämiselle, ennaltaehkäisevälle sosiaali- ja terveystyölle kaikkien kansalaisten kannalta.

Nyt on ajankohta pohtia näitä asioita riittävän monesta näkökulmasta tarkastellen. Päätösten jälkeen huonoiksikin todetut ratkaisut jäävät helposti voimaan jopa vuosikymmeniksi.

Iisalmen Eläkeläiset ry toivoo, että kunnille jää riittävät resurssit hyvinvointia ja terveyttä edistävän työn tekemiseen. Tärkeänä pidämme, että tiivis yhteistyö ja edelleen kehittäminen eri kansalaisjärjestöjen ja kunnan välillä saa huomiota sekä riittävästi resursseja.

Iisalmi 30.3.2016

Iisalmen Eläkeläiset ry

Jäsenen kevätkokous